Huawei Watch 4 vs Huawei Watch 4 Pro: A Comprehensive Comparison